Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

103. Nijmegenmarch - Staben er i fuld gang

13-01-2019 00:00:00 - Niels H. Frank

Dansk Nijmegen Kontingent (DNK) har siden september i fjor haft fokus rettet mod dette års 4 dages Nijmegenmarch.

I december deltog chefen for Kontingentet, oberst Flemming Agerskov, samt medlemmer af staben i det årlige internationale koordineringsmøde i Nijmegen. På mødet blev afviklingen af marchen 2018 evalueret og konditionerne for dette års march debatteret. DNK har fået tildelt et styrketal på 460 gængere.
Under opholdet i Holland holdt DNK også møde med repræsentanter fra Finland, Norge og Sverige. Alle lande gav hinanden håndslag på, at det fællesnordiske samarbejde fremadrettet bliver yderligere styrket på flere områder.

Der blev afholdt møde for DNK's marchkoordinatorer torsdag den 10. januar i Vejle. Datoer, tid og sted for koordinatorernes informationsmøder findes på denne side under 'Kontakt'.

Ligeledes afholdes der i løbet af maj måned kursus for cykelordonnanser. Bemærk, at det er et krav jf. bestemmelserne, at nye eller urutinerede ordonnanser deltager i kursus. Datoer, tid og sted findes på denne side under 'Kontakt'.

 


 

Del siden: