Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Ceremoni på den Canadiske kirkegård

23-07-2015 00:00:00 - Rune Kronenberg

Dagens rute gik igennem Groesbeek og via den Canadiske Kirkegård, og traditionen tro var der mange officielle delegationer, der ønskede at vise deres respekt for de faldne soldater.

Tredjedagen er lidt speciel for mange af de militære gængere. For hvis man tager sig tid til at stoppe op ved den Canadiske kirkegård, og gå ind og bruge et par minutter, så rammes man af den helt specielle stemning.

For der ligger 2619 faldne soldater fra anden verdenskrig på den Canadiske kirkegård, og derfor kan de færreste undgå at reflektere over, at der på Kirkegården ligger så mange ”tidligere kollegaer”, der mistede livet i kampen for fred og frihed, demokrati og menneskerettigheder.

På samme måde, som mange af deltagerne selv - og deres kollegaer og kammerater - har gjort det, og for nogles vedkommende har betalt den højeste pris.

De tre skandinaviske delegationer viste også, vanen tro, i fællesskab deres respekt ved en ceremoni på kirkegården.

I år var det Norge, der stod for arrangementet og de havde udvalgt et marchhold, der var fane- og æreskommando, mens det danske musikkorps, ved Birger Åen, spillede Last post.

De tre kranse blev lagt af generalerne Roland Ekenberg og Finn Winkler og oberst Jo Inge Aambakk fra henholdsvis Sverige, Danmark og Norge.

Del siden: