Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Hvad vil det sige at være Holdfører og Cykelordonnans?

08-04-2024 00:00:00 - Amanda Müller, Presse og Informationsofficer

I weekenden d. 6. april, afholdte DNK Holdfører og Ordonnansmøde for dette års Nijmegen March. Som Holdfører og Ordonnans er der forskellige men også sammenhængende opgaver der sørger for, at hvert hold når i mål.

 

Holdføreren: Bindeleddet mellem Deltagere og DNK

Før Nijmegen marchen er rollen som holdfører afgørende for både planlægning og gennemførelse. Fra at sikre, at deltagerne træner tilstrækkeligt, til at opretholde orden og sikkerhed under selve marchen, er holdføreren en central figur.

Inden marchen begynder, er det holdførerens ansvar at sikre, at alt er på plads. Dette inkluderer at sikre, at deltagerne har trænet de påkrævede 300 km, og at der er det nødvendige antal deltagere til at danne et hold. Holdføreren udpeger også en næstkommanderende for at bistå i opgaverne.

Under selve marchen er holdføreren ansvarlig for, at holdet fungerer effektivt og sikkert. Dette indebærer at sikre, at alle deltagerne er korrekt indkvarteret og informeret om lejrens faciliteter og regler. Holdføreren skal også sikre, at holdet deltager i paraden og overholder alle sikkerheds- og opførselsregler.

Holdføreren har et stort ansvar for deltagerne. Dette inkluderer at sikre, at alle får tilstrækkelig mad og væske, og at de, der har brug for medicinsk hjælp, bliver taget hånd om. Derudover skal holdføreren også støtte deltagerne både fysisk og mentalt, og stræbe efter at så mange som muligt gennemfører marchen.

Efter marchen er holdføreren ansvarlig for at sikre, at alle deltagerne vender sikkert tilbage og deltager i evalueringen af marchen. Derudover begynder forberedelserne til næste års march allerede, og holdføreren skal være involveret i denne proces eller overdrage viden og erfaring til en evt. ny holdfører.

 

 

Cykelordonnansen: Pålidelige service på to hjul

Under marchen spiller cykelordonnansen en afgørende rolle i logistikken og støtten til deltagerne. Deres opgaver strækker sig fra at sikre forsyninger til at støtte gængernes fysiske og mentale velbefindende.

 

Cykelordonnansen skal være i god form og være i stand til at navigere effektivt med kort. De er holdets støtteperson, der skal være til rådighed for at lytte, hjælpe og vejlede gængerne gennem de udfordringer, de møder undervejs, også kaldet holdets Mor.

Under selve marchen er cykelordonnansen ansvarlig for at sikre, at alle deltagerne får tilstrækkelig væske og forsyninger ved ankomst til rastpladserne. De skal også overvåge gængernes fysiske tilstand, hjælpe med behandling af eventuelle skader.

Cykelordonnansen er ikke kun en logistikstøtte, men også en omsorgsperson for deltagerne. De skal være til rådighed for at hjælpe med fødder, vabler og andre behov, samtidig med at de opretholder det store overblik og koordinerer med holdføreren og andre involverede parter.

Efter marchen er cykelordonnansen med til at sikre, at alle deltagerne vender sikkert tilbage og modtager den nødvendige pleje. De hjælper med at organisere evalueringen af marchen og begynder at forberede sig til næste års begivenhed.

 

Holdføreren og cykelordonnansen sikrer derfor en effektiv og sikker gennemførelse af marchen. Med deres dedikation og indsats skabes rammerne for en succesrig gennemførelse, der fremmer samarbejde, fysisk udholdenhed og kammeratskab.

Del siden: