Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Dansk Nijmegen Kontingent er formeret

17-07-2017 00:00:00 - Lis Kristensen

Traditionen tro blev der kl 09.00 afholdt en parade for de danske deltagere, hvor Dansk Nijmegen Kontigent blev formeret.

Når man inkluderer musikkorpset og staben, så består årets Danske Nijmegen Kontingent af næsten 500 soldater.

Der er deltagere fra alle dele af forsvaret, herunder Beredskabet og Hjemmeværnet. Feltet af gængere spænder lige fra den menige soldat til generalmajor Finn Winkler.

Det var Stabschef Benny Stensdal der åbnede paraden og bød deltagene velkommen

Her fortalte han om de mange forberedelser som er gået forud for årets Nijmegen march. I alt er der i år 42 medlemmer af staben, som har brugt den sidste uge på at gøre klar til deltagernes ankomst søndag.

I samme ombæring blev også det nordiske samarbejde på rastepladserne nævnt. Hver af de 3 raster består i år af 4 danskere, 2 nordmænd og 2 svenskere.

Undervejs i sin velkomst havde stabschefen enkelte formaninger til gængerne:
-For selvom hollænderne i år har løsnet op for reglerne om at færdes i byen i uniform, så bær uniformen med den værdighed og militære anstand, der forventes - ikke kun af vores egne kollegaer, men også andre landes deltagere - militære såvel som civile.

Som noget nyt i år kunne vi byde velkommen til vores nye kontingentchef oberst Flemming Agerskov, som i år meldte det Danske Nijmegen Kontingent for formeret.

I hans tale blev der lagt stor vægt på den ånd som Nijmegenmarchen skaber hos de deltagende hold.

”Der er ingen vej der er lang, når man er i godt selskab” – et ordsprog som sagtens kan overføres til den holdånd som skabes blandt deltagerne på holdene.

Det er det gode kammeratskab som er med til at bære en når det gør ondt – og det vil gøre ondt. Derfor er det vigtigt at vi hjælper hinanden.

Nijmegen marchen er også en fest, og det er vigtig at vi husker at hygge os og nyde øjeblikket imens vi går på ruterne.

Undervejs i paraden var der en hyldest til to jubilarer i år:
Arne Lundsgaard Kjeldsen, på hold TRR, der deltagere for 40’tyvende gang.

Tage Lundin, individuel, der deltagere for 25’ende gang.

Holdet Sjællandske Livregiment har 40 års jubilærum.

Del siden: