Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Kontrolmarch i Århus er gennemført med 168 bestået

06-05-2014 00:00:00 - Rolf S. Johnsen

Alt har været sat ind for at gøre klar til denne kontrolmarch, som efterhånden bliver større og større deltagermæssigt.

Udfordringer har der været masser af; men når jeg ser resultatet er jeg nu alligevel lidt stolt af at det kunne lykkes med mine soldaters hjælp.

De fleste ankom til skolen fredag aften og blev indkvarteret lidt primitivt, som vi plejer.
Lidt pizza til aftensmad (kun 60 familiepizzaer), lidt hygge og så til køjs.

Lørdag morgen havde vi fornøjelsen med Oberstens besøg. Efter jeg til morgenparaden havde budt velkommen og fortalt de praktiske ting fik obersten ordet. Obersten udtrykte stor tilfredshed med deltagelsen i kontrolmarchen. Til sidst fik han også ført kommando, idet han fik æren af at sætte marchen i gang. Obersten havde også lejligheden til at tale med mange af deltagerne på de første rastepladser om lørdagen.

Søndag var det så marchleder Benny Stensdal som aflagde os besøg. Han fik også lejlighed til at være sammen med deltagerne.

Jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at de begge var yderst tilfredse med jeres deltagelse.

Marchen forløb som planlagt:
- de 40 km. som skal gennemføres hver dag,
- rastepladser med forplejning og hjælpere, som vi ikke kan undvære og
- en hyggelig aften med spisning m.m.

Stor tak til alle soldaterne som kom til denne kontrolmarch og gjorde det til en kanon oplevelse for os alle.
Også stor tak til mine hjælpere som var med til at gøre det muligt.
Hjemmeværnsdistrikt Østjylland og TRNM skal heller ikke glemmes, idet vi har fået god støtte med materiel og økonomi.

Jeg er meget stolt af at være marchleder på sådan en kontrolmarch, hvor vi samler soldater fra nær og fjern omkring et fælles mål. Jeg mener det er med til at styrke vores sammenhold i og imellem værnene.
Personligt takker jeg for alle de rosende ord, der er kommet fra jer omkring marchen. Det skal hermed også være viderebragt til mine trofaste hjælpere.

Rolf S. Johnsen
Marchkoordinator TRNM / Marchleder, kontrolmarch Århus

PS: Vi ses derude på en eller anden march.
Der er billeder fra marchen på facebook: Marchgruppe DK

Del siden: