Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

ORDONNANS & HOLDFØRER KURSUS 2024

24-01-2024 18:07:00 - Niels H. Frank, FO & Koordinator

Dansk Nijmegen Kontingent, afvikler som vanligt Ordonnans kursus d. 6 april GHR Antvorskov Kaserne i Slagelse og d. 20 april hos HDSEJ i Vejle, begge dage med start kl.09.00 og forventeligt til ca. kl. 15.00.
 
Ordonnanskurset har til formål, at klæde alle Cykelordonnanser bedst muligt på, til at varetage denne funktion, herunder at være gængerne behjælpelig med pleje af småskader samtidig med at de sørger for, at alle bliver forplejet på Rastepladserne.
Cykelordonnansen er ligeledes behjælpelig med, at få de gængere tilset af Lægerne som måtte have større skader end Ordonnansen selv umiddelbart kan afhjælpe.
Typisk er det også Ordonnansen, der i lejren tilser at alle efter dagens march, bliver klar til den kommende dags march, og at man får noget at spise og drikke, samt ikke mindst får lidt søvn Inden det går løs igen dagen efter.
 
Som noget nyt, vil også Holdførene blive indkaldt disse dage, dette er for at få afklaret forventninger fra Dansk Nijmegen Kontingent til både nye og gamle Holdførere, samt få skabt klarhed over de enkelte hold´s status på antal tilmeldte og hvad holdene indtil videre har af træningsplaner og mål inden Nijmegen.

Der vil også blive snakket transport frem og tilbage og ligeledes forsøgt skabt klarhed over, hvilket tempo holdene går med, så vi kan få sendt de hurtigste afsted først osv.
 
Skrevet af
KN Thomas Thisted
Regional marchkoordinator på Sjælland
Del siden: