Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Nyheder fra første møde med de hollandske arrangører

05-02-2014 00:00:00 - Rune Kronenberg

I januar var chef for Dansk Nijmegen Kontingent, oberst Mogens Bech, og Stabschef og marchleder major Benny Stensdal i Holland til årets første møde med de hollandske arrangører fra KNBLO. Og der kom flere spændende informationer med retur til Danmark.

Når der i juli måned tages hul på den 98’ende Nijmegenmarch, så vil der være nogle enkelte ændringer i forhold til marchen i 2013. Den mest markante er uden tvivl, at KNBLO vil vende tilbage til tre rastepladser per marchdag, lige på nær dag to, hvor man kun laver to rastepladser. Men dag to er en kort dag for gængerne.

I forhold til antallet af gængere, så forventer KNBLO 46.000 deltagere, hvoraf i alt 5.000 vil være soldater. Dansk Nijmegen Kontingent er indledningsvis blevet tildelt en kvote på 500 af disse pladser.

Samtidig benyttede de danske, svenske og norske kontingenter besøget i Holland til at holde et internt møde, hvor muligheden for et øget nordisk samarbejde omkring Nijmegenmarchen blev drøftet.


Praktisk info:
Dansk Nijmegen Kontingent skal have tastet alle data på hold og enkeltgænger  ind i den Hollandske database inden udgangen af juni. Herefter vil der i en meget begrænset periode være muligt at foretage  få justeringer.  Efter torsdag d. 10. juli vil det ikke være muligt at justere i forhold til sin tilmelding.
De foreløbige starttider for hold og enkeltgængere er som i 2013.

Del siden: