Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Status december 2020

08-12-2020 15:56:00 - Niels H. Frank, FO & Koordinator

Det altoverskyggende spørgsmål er;  Bliver der en march i 2021?
Svaret er;  Det ved vi ikke!

Chefen for Dansk Nijmegen Kontingent oberst Flemming Agerskov besluttede kort tid efter årets aflysning at DNK skulle rette blikket mod 2021 og planlægge for ’business as usual’. Derfor mødtes staben i Søgård i september, hvor såvel LOG, SAN og ADM gennemgik materiel, lagerbeholdninger, procedurer og fik taget hinanden i ed på, at vi er klar til endnu en tørn i det kommende år!

I oktober fik DNK en hilsen fra formanden for  Stichting De Vierdaagse. Hovedbudskabet lød, at man har nedsat en projektgruppe bestående af repræsentanter for KWBN /Stichting De Vierdaagse, Central Command Dutch Armed Forces, regionale og lokale myndigheder samt erhvervslivet. Gruppens arbejde består i at vurdere og gennemgå alle tænkelige scenarier, som måtte sikre en holdbar og forsvarlig plan for en gennemførsel af Nijmegenmarchen i 2021. Dette arbejde fortsætter  ind i det nye år.
Et klart budskab lyder dog allerede nu; Vi kommer til at opleve en helt anderledes afvikling af marchen i 2021, måtte den blive til noget.

DNK vil i de kommende måneder holde alle informerede i det flow nyhederne kommer til os. 

 

Del siden: