Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Kontingentet stiller alle mand

15-07-2018 00:00:00 - Lis Høgsberg Randrup

I løbet af nattens mulm og mørke er beboerantallet i lejren Kamp Heumensoord steget, da alle gængerene i det danske kontingent er ankommet siden kl. 01.00 i nat.  

Størstedelen af staben til dette års Nijmegenmarch ankom i løbet af fredagen og lørdagen. Her har de brugt tiden på at gøre klar til at de mange march deltageres ankomst i dag.

Staben udgøres af 42 personer som fordeles på marchchef, stabschef, transport, rast, administration, sanitet og presse.

I administrationen er meget af tiden blevet brugt på at sortere adgangskort, lave lister og indrette administrationen, så den er klar til at modtage og registrere gængerne. Alle hold og enkeltgængere har skullet forbi ved ankomst, for at sikre at alle er velmødt.

Som kontingentets sprællemænd har de i tranporten haft travlt. Af de mange opgaver kan nævnes: fragt af køretøjer mellem Kamp Heumensoord og Grave, lave kørestolsrampe til vores kørestolsbruger, klargøring af rum til gængerne med brandtæpper og værelseslister. Derudover stod transporten også for alt vedrørende en lille reception, som Danske Nijmegen Kontingent afholdte lørdag aften for vores skandinaviske samarbejdspartnere.

Saniteten ankom først i løbet af i dag. De har siden torsdag opholdt sig i Søgårdlejren i Danmark, hvor de har haft travlt med at optælle og træne, så de kan være klar til at servicere og afhjælpe alt lige fra vabler til dehydrering.

Det Danske Nijmegen Kontingent tæller i år 448 march deltagere, fordelt på 22 hold, 25 cykelordonnanser og 82 enkeltgængere.

Bus ankommer til Kamp Heumensoord

 

 

 

 

Del siden: