Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

20.-23. juli 2021

 • 25-års medaljen sættes på skjorten

  17.-20. juli 2018

 • Ud over stepperne

  17.-20. juli 2018

 • Ankomst til Charlemagne

  17.-20. juli 2018

 • Succes

  17.-20. juli 2018

Nyheder

Jul & Nytår 2020

Det internationale koordinationsmøde torsdag den 10. december 2020 blev på alle måder helt anderledes end vanligt. Mødet havde mere karakter af en SITREP hvori projektgruppen for 4’daagse 2021 gjorde rede for vurderingerne og delkonklusionerne i det arbejde, som blev iværksat i efteråret.

Læs Mere

Status december 2020

Torsdag den 10. december skulle det årlige evaluerings –og koordinationsmøde mellem Nijmegenmarchens aktører have fundet sted i Berg en Dal. Det møde er, af årsager vi desværre alle kender alt for godt, aflyst og erstattet af et virtuelt. Dansk Nijmegen Kontingent deltager sammen med repræsentanter for alle militære deltagernationer.

Læs Mere

Vil du med?

20.- 23. juli 2021

176
00
Dage
Timer

Velkommen

Dansk Nijmegen Kontingent omfatter de cirka 500 fra Redningsberedskabet, Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet, der sammen med 40.000 civile og militære fra 30 lande, deltager i den årlige fire dage og mere end 160 km. lange march "De 4 daagse" i og omkring den hollandske by Nijmegen.

Kontingentet ledes af en kontingentchef, der er oberst, og en stab på omkring 40, der blandt andet løser vigtige førstehjælps- og rastepladsopgaver for såvel de danske som de militære norske, finske og svenske deltagere. De nordiske lande stiller tilsammen et styrketal på ca. 1.300 militære gængere.

Marchen gennemføres årligt i midten af juli.

Marchens logo er det lille rigsvåben, der øverst på siden ses på baggrund af det danske og det hollandske flag.

”Det er lysten til at ville, der giver evnen til at kunne” - og du kan.”

Oberst Mogens Bech, tidligere chef for Dansk Nijmegen Kontingent

Kontakt: presse@nijmegen.dk