Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2019

Marchbestemmelser

Hidtil har der eksisteret to forskellige bestemmelser - for henholdsvis Forsvarskommandoens og Hjemmeværnskommandoens område.

Disse er nu erstattet af en fælles marchbestemmelse. Marchbestemmelsen:

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk