Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

”Dansk Nijmegen Kontingent er formeret!”

16-07-2018 00:00:00 - Tina Søgaard Jensen

Sådan lød ordene kl 09.00 i formiddags, da Oberst Lennie Fredskov Hansen og Major Benny Stensdal bød velkommen til de danske soldater.

I alt består Dansk Nijmegen Kontingent af 496 personer, heraf er 429 gængere meldt klar til i morgen, hvor alle værn fra det danske forsvar er repræsenteret.

Stabschef Benny Stensdal lagde ud med sin forventning til de danske gængere, ”i år har der ikke været en kontrolmarch, så jeg forventer at I har trænet selvstændigt og er klar til marchens strabadser”. Han mindede soldaterne om, at selvom det gør ondt, så skal vi huske hinanden på, at vi skal videre.

I samme ombæring blev også det nye skandinaviske samarbejde nævnt. I år vil rastepladserne samt saniteten også servicere finske gængere, da Finland for første gang har opstillet et kontingent til Nijmegenmarchen.

”Nijmegen er en stor fest, husk at nyde det, kig op, snak med de forskellige nationer og hjælp hinanden”, sådan fik Oberst Lennie Fredskov Hansen formuleret de inspirerende ord til gængerne. Obersten huskede os samtidig på, at med kammerathjælp kommer man langt.

I år kunne vi fejre 5 jubilarer, som blev hyldet på passende vis med klapsalver og gaver.
De fem jubilarer er
:

Ole Christiansen, TRR, deltager for 40. gang.
Birthe Elsebeth Rasmussen, Individuel, deltager for 25. gang.
Henning Eigil Hansen, Individuel, deltager for 25. gang.
Jonna Drejer Sørensen, Individuel, deltager for 25. gang.
Michael Jensen, Øglerne, deltager for 25. gang.

   

   

Del siden: