Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2019

Supplerende bestemmelser 2019

Supplement til bestemmelsesgrundlaget for Dansk Nijmegen kontingents deltagelse i Nijmegenmarchen 2019.

Generelt
KNBLO gennemfører Nijmegenmarch i perioden 16 – 19 JUL 2019, hvor Dansk Nijmegenkontingent (DNK) deltager med 460 gænger plus ordonnanser og en stab på ca. 40 soldater.
I forbindelse med rastepladstjenesten er DNK også ”rastepladssansvarlige” for Nordmænd, Svenskere og Finner - i alt ca. 1300 gænger.

Deltagere
Alle som har et aktivt MA.nr. i Forsvaret, Hjemmeværnet eller er aktiv i redningsberedskabet, kan tilmelde sig efter først til mølle princip.
Når kvoten på 460 gænger inkl. 60 enkeltgængere er fyldt op, så kommer man på venteliste.
Der anvendes ferie/frihed og der ydes ikke funktionsrelateret timer for Hjemmeværnspersonel.

Tilmelding
Der åbnes op for tilmeldinger midnat mellem 27/28 januar her på hjemmesiden, hvor du indledningsvis kommer på venteliste indtil kontrol af MA.nr. er foretaget.
Når tilmeldingen er godkendt trækkes deltagergebyret og der sendes en bekræftelse på mail.

Deltagelsesgebyr
Gebyr for deltagelse i Nijmegenmarchen er 2.700 kr. Deltagergebyret dækker kost og logi fra søndag den 14 JUL til lørdag morgen den 20 JUL.
Pga. arrangørernes betalingspolitik kan deltagergebyret refunderes indtil 28 MAR 2019. Det kræves dog, at der er marchgænger på venteliste.

Træning forud for Nijmegenmarchen
Der gennemføres ingen kontrolmarch, men den enkelte marchgænger skal ved en henvendelse fra DNK kunne sandsynliggøre, at man siden januar har gennemført marchtræning på ca. 300 km.
DNK skal opfordre til egen marchtræning og deltagelse i marcher som forskellige marchorganisationer gennemfører. Der ydes ingen økonomisk kompensation.

Ordonnanser
Pga. øget belastning for sanitets- og rastepladspersonel skal ordonnanser som minimum have gennemført Nijmegenmarchen en gang. Har man ikke være ordonnans under Nijmegenmarchen
tidligere, så skal der gennemføres et ordonnanskursus. Formål med ordonnanskursus er at ordonnansen skal kunne støtte og vejlede sit hold med førstehjælp ved småskader, vabler mv.. Endvidere skal ordonnansen være introduceret for de forhold og opgaver der forventes af ordonnansen på rastepladserne.
Kursus gennemføres på Sjælland den 11 MAJ og i Jylland den 25 MAJ - begge kurser gennemføres i tiden 1000 – 1600.

Påklædning
Som marchdeltager skal du fremtræde som en værdig og anset repræsentant fra værnene, hvorfor din optræden og uniformering i forbindelse med træning og deltagelse i Nijmegenmarchen ikke må give anledning til kritik. Der anvendes reglementeret uniformsgenstande.

Transport til- og fra Nijmegen
DNK tilbyder og arrangere transport for alle deltager via JMTO. Opsamlingsstederne fremgår af tilmeldingsskemaet.

Opholdet i Holland
De praktiske oplysninger omkring opholdet i Holland fremgår her på hjemmesiden under Praktiske oplysninger og specielt Ophold i lejren.
Vær opmærksom på, at såfremt man udgår under Nijmegenmarchen, kan man forvente at blive sendt hjem - evt. for egen regning.

mvh
Benny Stensdal
STCH/DNK

Del siden:

Kontakt: presse@nijmegen.dk