Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Internationalt evalueringsmøde DEC 12 2019 i Nijmegen

17-01-2020 00:00:00 - Niels H. Frank, FO & Koordinator

Traditionen tro blev det årlige internationale KNBLO & CVM evaluerings- og koordinationsmøde afholdt torsdag den 12. december 2019 på hotel Val Monte i Berg en Dal ved Nijmegen. Repræsentanter fra samtlige Nijmegenmarchens deltagerlande deltog. 
Dansk Nijmegen Kontingent blev repræsenteret af Stabschefen, Marchlederen, Leder-Administration og Forbindelsesofficeren. 
Nijmegenmarchen 2019 blev af alle tilstædeværende betegnet som en stor succes på stort set alle parametre  –og som Nijmegenmarchens formand bemærkede; ’var selv vejrguderne venligt stemte overfor marchgængerne. Havde marchen skullet være afviklet en uge senere, ville hedebølgen med stor sandsynlighed have spillet en negativ rolle'.
Af de i 2020 6.000 militære deltagerpladser er DNK blevet tildelt 470 og er således, vanen tro, det største kontingent i den nordiske lejr, som kan mønstre 1.385 pladser i alt. 
De daglige marchruter og placeringen af rastområder bliver identiske med sidste års. 

Sideløbende med det internationale møde afholdt LD-SAN DNK møde med sanitetslederne fra Norge, Sverige og Finland.
Erfaringer (såvel gode som mindre gode) fra marchen 2019 blev evalueret og diskuteret. Planlægningen for sanitetstjenesten i 2020 blev påbegyndt -og det videre arbejde med denne fortsættes i løbet af foråret.  

 

Del siden: