Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Kvoten for enkeltgængere nået

09-03-2018 00:00:00 - Helge Larsen

Tilmeldingerne til Nijmegenmarchen kommer i en jævn strøm og har vi netop nået kvoten for enkeltgænger, hvorfor det nu kun er muligt at tilmelde sig på hold.

Enkelte hold er stadig små, hvorfor det kan blive aktuelt med en sammenlægning med andre hold ved tilmeldingsfristens udløb. 

Der kan oplyses, at der på nuværende tidspunkt er godt 400 tilmeldte, hvoraf de 90 er enkeltgænger. 

Sidste tilmelding er den 26 MAR.

Del siden: