Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Et helt specielt job

18-07-2018 00:00:00 - Lis Høgsberg Randrup

Hver morgen når soldaterne marcherer ud gennem støvleporten fra Kamp Heumensoord står der en mand til deres venstre. Han har stået der hvert år i 16 år, og er næsten lige så ikonisk for udmarchen, som støvleporten er – men hvem er han egentlig?

Chefsergent Derek De Vries er Command Sergent Major for Central Military Support Team – altså, oversat lidt løsligt, så er han chef for holdet som opsætter og driver Kamp Heumensoord. Jobbet har han ved siden af hans daglige job i den Hollandske hær.

I 2013 blev han tildelt Hjemmeværnets Fortjenestmedalje, af den daværende general major Finn Winkler, som tak for al den hjælp som han har ydet til den danske delegation igennem årene, samt for det gode samarbejde.

Men hvorfor står han så der hver morgen?

Som Derek De Vries selv siger ”Correct military protocol is of high importance, either you do it right or you don’t do it at all”.

Derfor står han hver morgen og dirigerer udmarchen, ved at sikre at holdene kommer i korrekt rækkefølge, at musikken ved hvornår den skal starte og stoppe samt, at honnør bliver udført på korrekt vis.

Alt dette gør han i virkeligheden for gængernes skyld. ”I want to give the delegations the opportunity to be their best, when their cheif comes all the way to visit” forklarer han.

Udover dette står han for at lede flagparaden i lejren om søndagen, samt flagparaden inde i Nijmegen by.

En stok som ingen andres.

Traditionen i Holland er at chefer på brigade og bataljons niveau har en stok, som de går rundt med ved særlige lejligheder. Det hedder en funktionsstok, selvom den egentlig ikke har nogen funktion, andet end at være der. For tre år siden fik han ideen om at lave et specielt hovedet til sin stok, og i samarbejde med en gænger som han mødte i lejren fik han fremstillet dette ud af aluminium.  

Derefter har han selv malet den, og for at gøre stokken ekstra speciel er det hans egen medalje, fra første gang han selv gik marchen, som han har limet på toppen.

Del siden: