Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Nijmegenmarchen 2022?

16-11-2021 14:34:00 - Niels H. Frank, FO & Koordinator

Fredag den 5. november 2021 afholdt Stichting De 4’daagse sammen med Central Military Support Command et virtuelt internationalt stabsmøde med Nijmegenmarchens militære deltagernationer.
Formålet med mødet var overordnet at ’tage pulsen’ på de respektive nationers interesse for deltagelse i Nijmegenmarchen 2022 med fokus på nuværende og forventlige Covid-19 ristriktioner.

Den gode nyhed er, at man planlægger for en gennemførelse af marchen næste år. En gennemførelse som gerne skulle være på det niveau, vi kender fra tiden før Corona og den verdensomspændende lock-down.

Men vejen er lang og stenet.

Med stigende smittetal, nye og omfattende ristriktioner i flere deltagerlande og implicit stor usikkerhed kan det være svært at forudse, hvorledes verden ser ud i juli 2022.
Derfor blev der på mødet stillet et utal af spørgsmål omkring f.eks. logistikken, tilmeldingsfrister og betalingsbetingelser. Spørgsmål som ikke umiddelbart kunne besvares.

Af samme grund blev resultatet af det virtuelle møde, at vi først mødes til et fysisk stabsmøde i Berg en Dal den 20. januar 2022 og ikke den 9. december 2021 som oprindeligt planlagt.

Del siden: