Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Registrering af Hold og deltagere igangsat

25-02-2016 00:00:00 - Allan Øer Gøttrup

Marchleder er påbegyndt med det omfattende arbejde at få tilmeldt interesserede til deltagelse i årets Nijmegen march.

For at imødegå at skulle registrere alle tilmeldinger og betalinger på en gang, er marchleder begyndt at aktivere holdfører plus de gænger som har gennemført Nijmegenmarchen fem gange eller mere. 
Når marchleder har registreret betaling på de første, så begynder han at aktivere dem der har gået fire gange og så tre gange osv. 
Ved aktivering modtager den enkelte et velkomstbrev der bl.a. tilkendegiver, at man er tilmeldt og har betalt.

Nijmegen Kontingentet håber selvfølgelig, at der bliver plads til de mange førstegangsgængere, men marchlederen har ikke overblikket før tilmeldingsfristens udløb den 25 MAR og kan derfor ikke love en plads endnu.

Det er vigtigt og en forudsætning for deltagelse, at alle får nogle kilometer i benene og allerede nu planlæger på deltagelse i en kontrolmarch.

Del siden: