Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Staben ’næsten’ klar til forskydning

14-07-2016 00:00:00 - Rune Kronenberg

Om ganske kort tid mødes 500 danske uniformerede gængere i Heumensoord for at tage hul på den hundrede Nijmegenmarch; og staben er nu gået ind i den sidste forberedelsesfase.

For stabens vedkommende så skrider forberedelserne planmæssigt frem, og man ser frem til en god uge i Heumensoord og ude på rastepladserne; hvor man vil gøre sit ypperste, for at gøre de fire dages march så behagelig som muligt for de danske gængere.

De første fra Kontingentstaben er allerede kørt mod Holland. Det skete torsdag morgen, hvor en forkommando bestående af forbindelsesofficer og regnskabsfører, tog hul på den cirka 7 timer lange køretur.

Nu hvor startskuddet for jubilæumsmarchen snart går, så kan man tydeligt mærke, hvordan humøret stiger og smilene bliver bredere i staben, og historierne og minderne er allerede taget afsted til Nijmegen, hvor traditioner og tidligere års gode marcher debatteres og huskes med glæde.

Husk at pakke civilt tøj, såfremt I vil bevæge jer udenfor lejren efter de enkelte dages march; da vi i Dansk Nijmegen Kontingent, på lige fod med de øvrige kontingenter, vil følge Hollændernes ønske om, at man ikke går i uniform udenfor lejren, medmindre det er tjenstligt eller en del af dagens marchrute.

Hvis pårørende pludselig skulle få behov for at kontakte jer under Nijmegen marchen, så kan de altid benytte nødtelefonen +45 41 90 59 02.

Del siden: