Dansk Nijmegen Kontingent

Nijmegenmarchen

16.-19. juli 2024

Tilbage til alle nyheder

Tradition og respekt på den Canadiske kirkegård

17-07-2014 00:00:00 - Rune Kronenberg

I år fejres 70'året for mange epokegørende slag rundt omkring i Europa, og der er ingen tvivl om, at det har været i baghovedet på mange af gængerne, da dagens rute gik forbi den Canadiske kirkegård ved Groesbeek.

Herinde ligger 2617 faldne soldater fra Anden Verdenskrig. Af disse er over 2300 canadiere, men i alt ligger der faldne soldater fra ti nationer.

I løbet af dagen blev kirkegården besøgt af mange officielle delegationer, der præcis som den skandinaviske ønskede at vise deres respekt, men også af mange hold og af mange enkeltgængere.

I år var det Sverige, der stod for den traditionelle fælles skandinaviske ceremoni på den canadiske kirkegård.

Så fane- og æreskommando bestod af et svensk hold. De tre kranse blev lagt og så blev der gjort honnør, mens danske Kenneth Vegeberg spillede ’Last Post’.

Man fornemmede tydeligt, at stemningen på den Canadiske kirkegård ramte de mange besøgende gængere og delegationer, og mange fik reflekteret over, at der på Kirkegården ligger så mange ”tidligere kollegaer”, der mistede livet i kampen for fred og frihed, demokrati og menneskerettigheder.

På samme måde, som mange af deltagerne selv - og deres kollegaer og kammerater - har gjort det, og for nogles vedkommende har betalt den højeste pris.

Også de to danske generalmajorer, Winkler og Lollesgaard, henholdsvis chef Hjemmeværn og chef Danske Division tog en kort pause fra deres march for at hylde de faldne soldater.

Del siden: